"Karl Marx still haunts capitalism"

Marx jagt den Kapitalismus immer noch